Η ιστορία της Ιερουσαλήμ από τα κάτω

Άγγελος Νταλαχάνης

Περισσότεροι από σαράντα πανεπιστημιακοί, ιστορικοί και αρχειονόμοι από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, έχουν συνεργαστεί με το πρόγραμμα Open Jerusalem προκειμένου να βοηθήσουν στο άνοιγμα των αρχείων της Ιερουσαλήμ. Το πρώτο διεθνές συμπόσιο του προγράμματος, θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 12 Μαΐου 2016 στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, στο Ρέθυμνο. Τίτλος του: Revealing Ordinary Jerusalem (1840-1940): New archives and perspectives on urban citizenship and global entanglements,

Το ερευνητικό πρόγραμμα Opening Jerusalem Archives: For a connected history of citadinité in the Holy City 1840-1940, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC - starting grant) για την περίοδο 2014-2019 και φιλοξενείται στο πανεπιστήμιο Paris-Est Marne-la-Vallée στη Γαλλία. Το πρόγραμμα διευθύνει ο Vincent Lemire και το υλοποιεί από κοινού με ομάδα ερευνητών-ιστορικών που αποτελείται από τους Stephane Ancel, Yasemin Avcı, Leyla Dakhli, Abdul-Hameed al-Kayyali, Falestin Naili, Yann Potin, Maria Chiara Rioli και Άγγελο Νταλαχάνη. 

Στόχος του Open Jerusalem είναι να ανακαλύψει και να αποκαλύψει αρχεία και πηγές που σχετίζονται με την Ιερουσαλήμ, προκειμένου να τα συνδέσει μεταξύ τους και να ερευνήσει την καθημερινή ιστορία αυτής της παγκόσμιας πόλης μέσα από το πρίσμα της έννοιας της citadinité. H citadinité είναι για μια πόλη ό,τι η εθνικότητα για μια χώρα και αποκρυσταλλώνεται στους θεσμούς, στα άτομα και στις πρακτικές. Το πρόγραμμα μελετά την ιστορία της πόλης από τα κάτω, η οποία έως σήμερα έχει παραμεληθεί από τους ιστορικούς που ερευνούν την Ιερουσαλήμ, καθώς αυτοί ενδιαφέρονται κυρίως για ιδεολογικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Για τη σύνθεση μιας τέτοιας ιστορίας οι ερευνητές αναζητούν σε έναν ωκεανό αρχειακού υλικού σημεία επαφής που αναδεικνύουν τις ανταλλαγές, τη διάδραση, τις συγκρούσεις και ενίοτε την όσμωση ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς και παραδόσεις.

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα των ερευνητικών εργαλείων, την προσήλωση στα τοπικά αρχεία και την προσέγγιση όλων ανεξαιρέτως των πληθυσμιακών ομάδων της ιερής –για τρεις θρησκείες– πόλης. Η μετάβαση από την καταγραφή των αρχείων στο επιστημονικό μέρος του προγράμματος γίνεται σε τρεις χρόνους. Αφού πρώτα πραγματοποιηθεί μια επισκόπηση των διαθέσιμων πηγών, οργανώνονται στη συνέχεια οι κατάλογοι και ο ιστότοπος που τους αναδεικνύει, για να ακολουθήσει η σύνθεση μιας νέας ιστορίας της Ιερουσαλήμ από το 1840 έως το 1940 μέσα από τη συγγραφή βιβλίων και άλλων δημοσιεύσεων.

Στόχος του πρώτου συμποσίου του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο είναι να αποτελέσει ένα φόρουμ για την έναρξη και εμβάθυνση της επιστημονικής συζήτησης έχοντας ως βάση εργασίες που προέρχονται από ερευνητές της ομάδας του Open Jerusalem και ιστορικούς που ειδικεύονται σε παραπλήσια θέματα, τα οποία αφορούν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

http://openjlem.hypotheses.org/

COVER IMAGE:
Municipal Council decision numbers 31 and 32 of the year 1910 C.E. (1326 by the Ottoman Rumi calendar), concerning public bids for provisioning the municipal hospital (al-mustashfa al-baladi) with meat (decision 31) and the public sale of tax farming rights (decision 32). http://openjlem.hypotheses.org/


10–12 ΜΑΪΟΥ / 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Το πρόγραμμα είναι εδώ:
Revealing Ordinary Jerusalem (1840-1940): New archives and perspectives on urban citizenship and global entanglements
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο