Λαϊκισμός και δημοκρατία στην Ευρώπη

Λαϊκισμός και δημοκρατία στην Ευρώπη / 01 from ΧΡΟΝΟΣ tv on Vimeo.

Απoσπάσματα από την εκδήλωση «Λαϊκισμός και δημοκρατία στην Ευρώπη» (8 Μαΐου 2015, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης)

Ομιλητές:
Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστήμων, ΑΠΘ
Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
Γιώργος Κατσαμπέκης, ερευνητής προγρ. POPULISMUS

Διοργάνωση: 
POPULISMUS / populismus.gr και Online Περιοδικό ΧΡΟΝΟΣ

Όλο και περισσότερο το πολιτικό μέλλον της Ευρώπης σημαδεύεται από την κρίση της δημοκρατίας και την πρόκληση του λαϊκισμού. Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να κυριαρχείται από στερεότυπα που, ταυτίζοντας τον λαϊκισμό αποκλειστικά με την ακροδεξιά ή με αντιδημοκρατικές πολιτικές τάσεις, συσκοτίζουν αντί να διαφωτίζουν την κατανόηση ενός σύνθετου φαινομένου. Πώς μπορούμε να συλλάβουμε την πολυπλοκότητα του λαϊκισμού και την αμφίσημη σχέση του με τη δημοκρατία; Τι μπορεί να διδαχθεί η Ευρώπη από την βορειοαμερικανική και την λατινοαμερικανική εμπειρία; Η συζήτηση θα αντλήσει από τα ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος POPULISMUS (ΑΠΘ - δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ) σε μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

 

Λαϊκισμός και δημοκρατία στην Ευρώπη / 02 from ΧΡΟΝΟΣ tv on Vimeo.

newsletter

mailing list managed by MailChimp