Κώστας Βραχνός

ΔΙΣΥΛΛΑΒΟ ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΟ

Λύπη μέσα στη φρίκη Θλίψη μέσα στην πίκρα
Φόβος μέσα στο θρήνο Λύσσα μέσα στον οίκτο
Χλεύη μέσα στη μέθη Πλήξη μέσα στο γρίφο
Ψόγος μέσα στον ύμνο Τύψη μέσα στον όρκο
Φλέγμα μέσα στο πένθος Έρως μέσα στη χρεία
Πόνος μέσα στον πόθο Θράσος μέσα στο γόο
Βιάση μέσα στη ρέμβη Πλάνη μέσα στο μόχθο
Πόζα μέσα στο ζόφο Μπλόφα μέσα στην πίστη
Μνήμη μέσα στη λήθη Αίσχος μέσα στο θαύμα
Πλήγμα μέσα στο τραύμα Γνώμη μέσα στη δίψα
Ζήλια μέσα στη δόξα Πείρα μέσα στην πτώση
Ρεύση μέσα στο κρίμα Δέος μέσα στο δώρο   
Πνίγος μέσα στο κέφι Δράμα μέσα στο χάδι
Δόλος μέσα στο ρίγος Μίσος μέσα στο νόστο
Μέτρο μέσα στην τρέλα Ζάλη μέσα στο άγχος
Ήθος μέσα στο ψέμα Θάρρος μέσα στον ύπνο
Χάρη μέσα στο σφάλμα Μένος μέσα στη λίστα
Νάζι μέσα στην τύχη Κύρος μέσα στη νόσο
Έλξη μέσα στην τύφλα Σέβας μέσα στο τέρας
Άχθος μέσα στη λύση Κόμπος μέσα στον οίστρο
Μέλλον μέσα στο μάλλον Τάμα μέσα στο ξόρκι
Ύβρις μέσα στο πταίσμα Στύση μέσα στον τρόμο
Ρίσκο μέσα στο μύθο Άρτος μέσα στον οίνο.
Από τη συλλογή Encima del subsuelo, Sevilla 2014.

Go back