Ντίνος Σιώτης

ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ

Σ’ αυτό το ποίημα δεν θα ασχοληθώ με τα ευχολόγια
ότι πρέπει οι ποιητές να απευθύνονται στην κοινωνία
και να γράφουν συνετούς στίχους βελτιώνοντας την
 
συμπεριφορά μας όπως και δεν θα ασχοληθώ με τις
αντιδράσεις στον τρόπο που αντιμετωπίζει ο κόσμος
τους ποιητές λες και έχει γίνει δυστύχημα στην
 
Εθνική Οδό και σπεύδουν όλοι να συλλυπηθούν
τους συγγενείς χωρίς να υπάρχει νεκρός, επίσης δεν
θα ασχοληθώ με όσους βλέπουν το πραγματικό ως
 
φανταστικό και ζουν στον κόσμο τους τυλιγμένοι
με μανδύα υπεροψίας αντί ζουρλομανδύα / τέλος,
μεταξύ μας, δεν ξέρω με τι να ασχοληθώ σ’ αυτό
 
το ποίημα αφού έχομε μπροστά μας ένα μέλλον
που διαρκεί λίγες ώρες κι έχομε βαφτίσει ψάρι
το κρέας και τον αποχαιρετισμό επανένωση

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017

 

 

Προέρχεται, μάλλον, από την αδημοσίευτη συλλογή Σχολή καθημερινότητας.
Μόνο το 7% των ποιημάτων του Ντίνου Σιώτη είναι δημοσιευμένο.

Go back