Δήμητρα Κατιώνη

Μια μεσοτοιχία

τσιμεντένια. Όμορα σώματα, σιαμαία. Αυτήν την επιταγή να αγγίξει η γλώσσα δεν την καταλαβαίνω. Αυτήν την επιθυμία να αγγίξουμε ο ένας τον άλλο δεν την καταλαβαίνω. Ποια απόσταση, αγάπη μου; Το κοινό μας υλικό είναι αδιαπέραστο. 

Από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή Ζώα Φυτά

Go back