Wendell Berry

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ: ΤΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ ΑΓΡΟΤΗ

Ν’ ἀγαπάτε τό εὔκολο κέρδος, τήν ἐτήσια αὔξηση,
τίς διακοπές μετ’ ἀποδοχῶν. Νά θέλετε
ἀκόμη περισσότερα ἑτοιματζίδικα. Νά φοβάστε 
νά γνωρίσετε τούς γείτονές σας, νά φοβάστε νά πεθάνετε. 
Τότε θ’ ἀνοίξει ἕνα παράθυρο στό κεφάλι σας. 
Οὔτε τό μέλλον σας δέν θά ’ναι πιά μυστήριο γιά σᾶς. 
Ὁ νοῦς σας θά κωδικευτεῖ σέ κάρτα διάτρητη
καί θά ἀσφαλιστεῖ σ’ ἕνα μικρό συρτάρι. 
Ὅταν θά θέλουν ν’ ἀγοράσετε κάτι, 
θά σᾶς φωνάζουν. Ὅταν θά θέλουν νά πεθάνετε
γιά τήν πάρτη τους, θά σᾶς καλοῦν. 
 
Γι’ αὐτό, φίλοι μου, κάνετε κάτι καθημερινά 
πού δέν μετριέται. Ἀγαπάτε τόν Κύριο.
Ἀγαπάτε τόν κόσμο. Ἐργαστεῖτε δωρεάν. 
Μαζεύετε ὅ,τι ἔχετε, μά μείνετε φτωχοί.
Ἀγαπῆστε κάποιον πού δέν τ’ ἀξίζει.
Καταδικάστε τήν κυβέρνηση καί ἀγκαλιάστε
τή σημαία. Νά ἐλπίζετε πώς θά ζήσετε
σέ κείνη τή δημοκρατία τῆς ἐλευθερίας πού συμβολίζει. 
Ἐγκρίνετε ὅ,τι δέν μπορεῖτε νά κατανοήσετε.
Δοξάστε τήν ἄγνοια, γιατί ὅ,τι ὁ ἂνθρωπος δέν γνώρισε,
αὐτό καί δέν κατάστρεψε. 
 
Ρωτάτε τά ἐρωτήματα πού δέν ἔχουν ἀπαντήσεις. 
Ἐπενδύστε στή χιλιετία. Φυτεύετε σεκόϊες. 
Νά λέτε πώς ἡ κύρια καλλιέργειά σας εἶναι
τό δάσος πού δέν φυτέψατε,
πού δέν θά ζήσετε νά μαζέψετε τή σοδειά του. 
Νά λέτε ὅτι τά φύλλα σοδειαστῆκαν 
ὅταν σαπίσαν στόν σωρό. 
Αὐτό ν’ ἀποκαλεῖτε κέρδος. Τέτοιες ἀπολαβές νά προσδοκάτε.
 
Πιστέψτε στίς δύο ἴντσες λίπασμα
πού σχηματίζεται κάτω ἀπ’ τά δένδρα 
κάθε χίλια χρόνια. 
Ἀκοῦστε τό ψοφίμι – στῆστε αὐτί 
κι ἀκροαστεῖτε τόν ἀσθενικό ἀχό
τῶν τραγουδιῶν πού θά ’ρθουνε. 
Προσδοκάτε τό τέλος τοῦ κόσμου. Γελάτε.
Τό γέλιο εἶναι ἀπροσμέτρητο. Νά χαίρεστε
ἄν καί ἔχετε πάρει ὅλα τά γεγονότα ὑπ’ ὅψη σας. 
Ὅσο οἱ γυναῖκες δέν εὐτελίζονται γιά ἐξουσία, 
νά τίς εὐχαριστεῖτε πιότερο ἀπ’ τούς ἄνδρες. 
Ν’ ἀναρωτιέστε: Θά ἱκανοποιήσει αὐτό
γυναίκα πού τήν ἱκανοποιεῖ νά κάνει παιδί; 
Θά ἐνοχλήσει αὐτό τόν ὕπνο ἑτοιμόγεννης; 
 
Πάτε μέ τήν ἀγάπη σας στούς ἀγρούς. 
Ξαπλῶστε ἥσυχα στή σκιά. Κάντε τά γόνατά της 
Προσκεφάλι. Ὁρκιστεῖτε πίστη 
σ’ ὅ,τι εἶναι κοντίτερα στίς σκέψεις σας. 
Μόλις οἱ στρατηγοί καί οἱ πολιτικοί 
μπορέσουν νά προβλέψουνε τί τρέχει στό μυαλό σας,
χάστε το. Ἀφῆστέ το σημάδι
νά δείχνει πρός τό λανθασμένο μονοπάτι, τόν δρόμο
πού δέν πήρατε. Φερθεῖτε σάν τήν ἀλεπού
πού ἀνοίγει περισσότερα ἀπ’ ὅσα χρειάζεται λαγούμια,
κάποια σέ λανθασμένη κατεύθυνση. 
Νά ἀσκεῖτε τήν ἀνάσταση.

Ελληνική απόδοση: Κώστας Χατζηκυριάκου

MANIFESTO: THE MAD FARMER LIBERATION FRONT

Love the quick profit, the annual raise,
vacation with pay. Want more
of everything ready-made. Be afraid
to know your neighbors and to die.
And you will have a window in your head.
Not even your future will be a mystery
any more. Your mind will be punched in a card
and shut away in a little drawer.
When they want you to buy something
they will call you. When they want you
to die for profit they will let you know.

So, friends, every day do something
that won’t compute. Love the Lord.
Love the world. Work for nothing.
Take all that you have and be poor.
Love someone who does not deserve it.
Denounce the government and embrace
the flag. Hope to live in that free
republic for which it stands.
Give your approval to all you cannot
understand. Praise ignorance, for what man
has not encountered he has not destroyed.

Ask the questions that have no answers.
Invest in the millennium. Plant sequoias.
Say that your main crop is the forest
that you did not plant,
that you will not live to harvest.
Say that the leaves are harvested
when they have rotted into the mold.
Call that profit. Prophesy such returns.

Put your faith in the two inches of humus
that will build under the trees
every thousand years.
Listen to carrion – put your ear
close, and hear the faint chattering
of the songs that are to come.
Expect the end of the world. Laugh.
Laughter is immeasurable. Be joyful
though you have considered all the facts.
So long as women do not go cheap
for power, please women more than men.
Ask yourself: Will this satisfy
a woman satisfied to bear a child?
Will this disturb the sleep
of a woman near to giving birth?

Go with your love to the fields.
Lie down in the shade. Rest your head
in her lap. Swear allegiance
to what is nighest your thoughts.
As soon as the generals and the politicos
can predict the motions of your mind,
lose it. Leave it as a sign
to mark the false trail, the way
you didn’t go. Be like the fox
who makes more tracks than necessary,
some in the wrong direction.
Practice resurrection.

Wendell Berry (Οὐέντελ Μπέρι) γεννήθηκε στό Νιούκαστλ τοῦ Κεντάκι τό 1934. Σπούδασε Ἀγγλική Φιλολογία στό Πανεπιστήμιο τοῦ Κεντάκι στό Λέξιγκτον. Γράφει, ποιήματα, πεζά, δοκίμια καί καλλιεργεῖ τό ἀγρόκτημά του στό Πόρτ Ρόιαλ τοῦ Κεντάκι, ὅπου καί ζεῖ. Συμμετεῖχε στό κίνημα ἐνάντια στόν πόλεμο τοῦ Βιετνάμ καί εἶναι ἐνεργός στό περιβαλλοντικό κίνημα. Τό δοκίμιό του πόλαυση το φαγητο δημοσιεύτηκε τόν Φεβρουάριο τοῦ 2001, στό περιοδικό Ο Πολίτης (τ. 85. σ. 34-37) σε μετάφραση Κ. Χατζηκυριάκου (http://62.103.28.111/infopubl/05.04.4960.0085/files/assets/basic-html/page-32.html)

 

Bill McKibben - Manifesto: The Mad Farmer Liberation Front from Pathway to Paris on Vimeo.

Go back