Βασίλης Αμανατίδης

[ samples: αλλά δεν άκουσα ποτέ
  / Cavafy medley ]

Χωρίς Χωρίς Χωρίς.
Πώς να μην.
 
Από τον κόσμο έξω.
 
Πώς να μην.
 
Λήγει. Λείπει.
Πώς να μην.
 
Και άλλο δεν σκέπτομαι:
 
Διότι εδώ στα βάθη της
τύχη εγώ είχον.
 
Όπου χωρίς Αιδώ
Χωρίς λύπην.
 
Και άρα πώς να μην.
 
Διότι πράγματα πολλά. Οπότε για
 
λίγης θάλασσας
παρακαλώ τον ήχον.
 
Και να’ ν’ καλοί οι καιροί.
Με τείχη φρούρια κύματα
 
Χωρίς Αιδώ Χωρίς
Αιδώ
 
Και με Και με Και με Και
πώς να μην Αλλά
 
ήχον δεν άκουσα ποτέ 
[ ανέκδοτο ποίημα (2015), συναρμολογημένο
από στίχους και σπαράγματα στίχων δύο ποιημάτων
του Κ. Π. Καβάφη («Τείχη», 1897, και «Δέησις», 1898),
με έναν στίχο εδώ κυρίως δικό μου
– Β. Αμ. ]

Go back