ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ένα εγχειρίδιο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τον Δεκέµβριο του 2019, πολλά περιστατικά πνευµονίας, αγνώστου αιτιολογίας, που εµφάνιζαν ως κύρια συµπτώµατα πυρετό, κόπωση, βήχα και δύσπνοια παρουσιάστηκαν στην πόλη Ουχάν, εντός µικρού χρονικού διαστήµατος. Οι κυβερνητικές και υγειονοµικές αρχές σε όλα τα επίπεδα αντιµετώπισαν ως πολύ σηµαντική την ασθένεια αυτή και εφάρµοσαν άµεσα µέτρα για τον έλεγχο και τη θεραπεία της. Παράλληλα, υπέδειξαν στα ερευνητικά ιδρύµατα να συνεργαστούν για τη διερεύνηση της νόσου µε στόχο την καλύτερη κατανόηση και θεραπεία της. Το παθογόνο µικρόβιο εντοπίστηκε γρήγορα. Επρόκειτο για έναν κορονοϊό νέου τύπου, όπως κατόπιν επιβεβαιώθηκε και από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος ονόµασε αρχικά τον ιό 2019-nCoV, ενώ η Διεθνής Επιτροπή για την Ταξινόµηση των Ιών (International Committee for the Taxonomy of Viruses – ICTV) του έδωσε το όνοµα SARS-CoV-2. Τέλος, η πνευµονία που η ιογενής αυτή λοίµωξη προκαλεί ονοµάστηκε από τον ΠΟΥ «πνευµονία κορονοϊού νέου τύπου» (COVID-19).

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως στόχο να βοηθήσει το κοινό και τους εργαζοµένους του κλάδου της υγείας να εµβαθύνουν στην κατανόηση της ασθένειας, καθώς και να δώσει κάποιες κατευθύνσεις για τη λήψη ατοµικών προφυλάξεων ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος µετάδοσης.

Για τον σκοπό αυτό, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων της Ουχάν συνέστησε µια οµάδα, αποτελούµενη από ειδικούς στον έλεγχο µεταδοτικών νοσηµάτων, ερευνη-τές λοιµωξιολογίας και ανοσολογίας, και γιατρούς πρώτης γραµµής από νοσοκοµεία αναφοράς, ώστε να συντάξει το παρόν εγχειρίδιο. Το βιβλίο αποτελείται από έξι µέρη: 1) Γενική επισκόπηση των κορονοϊών, 2) Μετάδοση του ιού SARS-CoV-2, 3) Ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία, 4) Ατοµικές προφυλάξεις, 5) Μέτρα προφύλαξης σε δηµόσιους χώρους, και 6) Βασικές αρχές των µεταδοτικών ασθενειών. Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να απαντήσει στις ανησυχίες του κοινού σχετικά µε την COVID-19. Αν παραµένουµε ενωµένοι στην αντιµετώπιση των αντιξοοτήτων και ακολουθούµε τα µέτρα ελέγχου της επιδηµίας όπως έχουν προσδιοριστεί επιστηµονικά, τότε δίχως αµφιβολία θα κερδίσουµε αυτή τη µάχη.

Κατά τη σύνταξη του παρόντος βιβλίου συµβουλευτήκαµε τη δηµοσιευµένη επιστηµονική βιβλιογραφία και τις σχετικές επίσηµες αναφορές. Το συµβούλιο έκδοσης ζητά προκαταβολικά συγγνώµη για τη µη συµπερίληψη των σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών, κάτι που οφείλεται σε χρονικούς περιορισµούς. Εάν εντοπιστούν λάθη ή άλλα προβλήµατα µε το περιεχόµενο, παρακαλούµε να µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας. Τα σχόλια και οι υποδείξεις σας θα εκτιµηθούν δεόντως.

Συµβούλιο έκδοσης (Ιανουάριος 2020)

Go back