ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ένα εγχειρίδιο

9. Πόσο µολυσµατικός είναι ο ιός SARS-CoV-2;

Οι κοινοί κορονοϊοί προσβάλλουν κυρίως τους ενήλικες ή τα µεγαλύτερα παιδιά, προκαλώντας ένα κοινό κρυολόγηµα. Κάποια είδη µπορεί να προκαλέσουν διάρροια σε ενήλικες. Οι ιοί αυτοί κυρίως µεταδίδονται µέσω σταγονιδίων, αλλά µπορεί να µεταδοθούν και µέσω της εντερο-στοµατικής οδού. Η λοίµωξη από κορονοϊό έχει υψηλή συχνότητα εµφάνισης τον χειµώνα και την άνοιξη. Ο χρόνος επώασής του είναι συνήθως µεταξύ 3-7 ηµερών.

Ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός που έχει υποστεί αντιγονικές µεταλλάξεις. Ο χρόνος επώασής του µπορεί να είναι ακόµη και 1 ηµέρα, όµως σε γενικές γραµµές θεωρείται ότι δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 14 ηµέρες. Πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι αναφέρθηκαν περιστατικά όπου η επώαση διάρκεσε έως 24 ηµέρες.

Για να προσδιοριστεί η βαρύτητα της βλάβης που µπορεί να προκαλέσει ο ιός, πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η µολυσµατικότητα όσο και η θνησιµότητα. Ο νέος κορονοϊός είναι ιδιαίτερα µολυσµατικός και µπορεί να προκαλέσει τον θάνατο, χωρίς όµως ακόµη να έχει προσδιοριστεί µε ακρίβεια το ποσοστό θνησιµότητας.

Go back