ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ένα εγχειρίδιο

8. Πόσο ανθεκτικοί είναι οι κορονοϊοί σε διαφορετικά περιβάλλοντα;

Σε γενικές γραµµές, οι ιοί µπορούν να επιβιώσουν για αρκετές ώρες πάνω σε λείες επιφάνειες. Αν η θερµοκρασία και η υγρασία το επιτρέπουν, µπορεί να επιβιώσουν ακόµα και για αρκετές ηµέρες. Ο νέος κορονοϊός είναι ευαίσθητος στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη θερµότητα. Θερµοκρασία 56 °C για 30 λεπτά, ο αιθέρας, το οινόπνευµα 75 βαθµών, τα απολυµαντικά που περιέχουν χλώριο, το οξυζενέ (υπεροξείδιο του υδρογόνου), το χλωροφόρµιο και άλλοι λιποδιαλύτες, όπως επίσης και η χλωρεξιδίνη, µπορούν να αδρανοποιήσουν αποτελεσµατικά τον ιό.

Ο χρόνος ζωής του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 σε διαφορετικά περιβάλλοντα έχει ως εξής:

Go back