ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ένα εγχειρίδιο

4. Ποιο είναι το σχήµα και η δοµή των κορονοϊών;

Οι κορονοϊοί διαθέτουν έναν µεµβρανώδη εξωτερικό φάκελο που περιβάλλει το γονιδίωµα (RNA) του ιού. Το κάθε βίριον (δηλαδή ο όλος ιός) είναι σχήµατος στρογγυλού ή ελλειψοειδούς, συχνά πολυµορφικό, διαµέτρου 50-200 nm (νανοµέτρων). Ο κορονοϊός νέου τύπου έχει διάµετρο 60-140 nm. Μια πρωτεΐνη σε σχήµα ακίδας (spike protein) βρίσκεται στην επιφάνεια του ιού. Ως µια από τις κύριες αντιγονικές πρωτεΐνες του ιού, η πρωτεϊνική αυτή ακίδα είναι η βασική δοµή που χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή του. Επίσης, η πρωτεΐνη του καψιδίου του ιού περιβάλλει το γονιδίωµά του και µπορεί να χρησιµεύσει ως διαγνωστικό αντιγόνο.*

 

* Το καψίδιο είναι το κυρίως πρωτεϊνικό περίβληµα, το οποίο µε τη σειρά του περιβάλλεται από τον µεµβρανώδη φάκελο. (Σ.τ.Μ.)

 

Go back