ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ένα εγχειρίδιο

3. Τι είναι οι κορονοϊοί;

Οι κορονοϊοί είναι ιοί γενετικού υλικού RNA (περιέχουν δηλαδή ριβοζονουκλεϊκό οξύ). Το RNA τους χαρακτηρίζεται ως µη τεµαχισµένο, µονής έλικας και θετικής πολικότητας. Ανήκουν στην τάξη Nidovirales, την οικογένεια Coronaviridae και τον υποκλάδο αυτής Orthocoronavirinae, ο οποίος χωρίζεται στα γένη α, β, γ και δ, µε βάση τα γονιδιακά και οροτυπικά τους χαρακτηριστικά. Οι κορονοϊοί ανήκουν στο γένος Coronavirus της οικογένειας Coronaviridae. Το όνοµα του γένους αυτού οφείλεται στις προεξοχές κορονοειδούς σχήµατος (δηλαδή σχήµατος κορόνας ή στεφάνης) στο εξωτερικό περίβληµα (τον λεγόµενο «φάκελο») του ιού.

Go back