ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ένα εγχειρίδιο

22. Ποιες είναι οι οδοί µετάδοσης του ιού SARS-CoV-2;

Επί του παρόντος, η µετάδοση µέσω αναπνευστικών σταγονιδίων και επαφής θεωρούνται οι κύριες οδοί, όµως υπάρχει το ενδεχόµενο και της εντερο-στοµατικής µετάδοσης. Η µετάδοση µέσω αερολυµάτων (aerosol transmission), η κάθετη µετάδοση από τη µητέρα στο παιδί, ή και µε άλλους τρόπους, δεν έχουν ακόµη επιβεβαιωθεί.

(1) Μετάδοση µέσω αναπνευστικών σταγονιδίων: Αυτός είναι ο κύριος τρόπος µετάδοσης διά της απευθείας επαφής. Ο ιός µεταδίδεται µέσω των σταγονιδίων που σχηµατίζονται όταν ένας ασθενής βήχει, φτερνίζεται ή απλώς µιλάει. Τα ευάλωτα άτοµα µολύνονται όταν εισπνέουν τα σταγονίδια αυτά. 

(2) Μετάδοση µέσω έµµεσης επαφής: Ο ιός µπορεί να µεταδοθεί µέσω της έµµεσης επαφής µε κάποιον που έχει µολυνθεί. Τα σταγονίδια που περιέχουν τον ιό εναποτίθενται πάνω στην επιφάνεια ενός αντικειµένου, το οποίο κατόπιν µπορεί να το ακουµπήσει το χέρι ενός υγιούς ατόµου. Ο ιός από το µολυσµένο χέρι µπορεί έτσι να περάσει στον βλεννογόνο της στοµατικής κοιλότητας, της µύτης και των µατιών του ατόµου και να προκαλέσει λοίµωξη.

(3) Ο νέος κορονοϊός ανιχνεύθηκε και στα κόπρανα επιβεβαιωµένων κρουσµάτων, πράγµα που σηµαίνει ότι είναι πιθανόν να υπάρχει και εντερο-στοµατική µετάδοση.

(4) Μετάδοση µέσω αερολυµάτων: Όταν τα σταγονίδια αιωρούνται στην ατµόσφαιρα και αρχίζουν να χάνουν νερό, παραµένουν εντός τους οι παθογόνοι ιοί, σχηµατίζοντας έναν πυρήνα µέσα στο σταγονίδιο, δηλαδή ένα αερόλυµα. Τα αερολύµατα αυτά µπορούν να µεταφερθούν µακριά, προκαλώντας έτσι τη µετάδοση του ιού σε µεγάλη απόσταση. Αυτός ο τρόπος µετάδοσης καλείται «µετάδοση µέσω αερολυµάτων». Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο νέος κορονοϊός µπορεί επί του παρόντος να µεταδοθεί µέσω αερολυµάτων.

(5) Μετάδοση από τη µητέρα στο παιδί: Ένα νεογνό µητέρας µε COVID-19 βρέθηκε θετικό στον ιό, από επίχρισµα φάρυγγα που ελήφθη 30 ώρες µετά τη γέννησή του. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πιθανότητα ο νέος κορονοϊός να προκαλεί λοίµωξη στα νεογνά µέσω κάθετης µετάδοσης από τη µητέρα, όµως απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.

 

Go back