ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ένα εγχειρίδιο

2. Ποιοι είναι οι κοινοί ιοί που προκαλούν λοιµώξεις του αναπνευστικού;

Οι κοινοί ιοί που προκαλούν λοιµώξεις του αναπνευστικού ανήκουν στις οικογένειες: Orthomyxoviridae (ιοί γρίπης), Paramyxoviridae (παραµυξοϊοί, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός [RSV], ιός ιλαράς, ιός παρωτίτιδας [µαγουλάδες], ιός Hendra, ιός Nipah και ανθρώπειος µεταπνευµονοϊός [hMPV]), Togaviridae (ιός ερυθράς), Picornaviridae (ρινοϊός) και Coronaviridae (κορονοϊός SARS). Ακόµα, ο αδενοϊός, ο ρεοϊός, ο ιός Coxsackie (κοξάκι), ο ιός Echo, ο ιός του έρπητα και άλλοι µπορούν επίσης να προκαλέσουν λοιµώξεις του αναπνευστικού.

Go back