ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ένα εγχειρίδιο

11. Τι είναι το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο (SARS);

Το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο (Severe Acute Pespiratory Syndrome – SARS) είναι µια νόσος που προκαλείται από τον κορονοϊό SARS-CoV. Τα κύρια συµπτώµατα του SARS είναι ο πυρετός, ο βήχας, ο πονοκέφαλος, οι µυϊκοί πόνοι και άλλα συµπτώµατα λοίµωξης του αναπνευστικού. Οι περισσότεροι ασθενείς µε SARS αναρρώνουν µε ή χωρίς ιατρική φροντίδα. Το ποσοστό θνησιµότητας είναι 10% περίπου. Οι άνω των 40 καθώς και όσοι πάσχουν από υποκείµενα νοσήµατα (π.χ. στεφανιαία νόσο, διαβήτη, άσθµα ή χρόνιες πνευµονοπάθειες) διατρέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν.

Go back