ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ένα εγχειρίδιο

1. Τι είναι οι ιοί που προκαλούν λοιµώξεις του αναπνευστικού;

Ο χαρακτηρισµός «ιοί που προκαλούν λοιµώξεις του αναπνευστικού» αναφέρεται στους ιούς που προσβάλλουν τα επιθήλια της αναπνευστικής οδού του ανθρώπου και πολλαπλασιάζονται εντός των επιθηλιακών κυττάρων, συχνά προκαλώντας αναπνευστικά και συστηµικά συµπτώµατα.

Go back